Çalışan markası” nasıl yaratılır?

Rafa koyduğumuz deterjan, kendi başına markalaşamaz, onun için kaynak harcamak gerekir. Çalışanları markalaştırmak da bir süreç ve yatırımdır. Her yatırımın bir getirisi olmalıdır. Çalışan markası yaratmak, kaynak gerektiren bir süreç olmasının yanı sıra yalnızca parayla sağlanacak bir olgu değildir. Öncelikle …

Continue reading this article →