Kurtarıcı mı, Etkin Lider mi olmayı seçiyorsunuz?

İnsanlar genellikle değiştiremeyecekleri, değiştirebileceklerini fark etmedikleri ya da konfor alanlarını bozmak istemedikleri konularla ilgili şikayet ederler. Değişim gerektiren bir durumla karşılaştıklarında Kübler-Ross’un değişim eğrisindeki inkar ve pazarlık aşamalarında takılı kalıp, kabullenme ve adaptasyon aşamalarına bir türlü geçemezler. Etrafınızda sürekli şikayet …

Continue reading this article →