Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Zor zamanlarda çalışan bağlılığı nasil yaratilir?

Adını anmasak da; iş yapma şeklimizi, alışkanlıklarımızı değiştirmesek de; yokmuş gibi davransak da; teğet geçti, geçiyor desek de kriz yaşamımızın tam orta yerine oturuverdi. Sektörel olarak krizden etkilenen bazı şirketlerde toplu personel çıkışlarının yapıldığını duyuyoruz. Çıkarılanlar üzgün, kalanlar huzursuz; elleri yüreklerinde sırada olma ihtimalini düşünerek çalışmaya devam ediyorlar.

Değişen ekonomik koşulların global yönetim trendlerini etkilediğini görüyoruz. ‘İş yaşam dengesi’ aktiviteleri, yönetim gündeminde alt sıralara gerilerken, çalışan memnuniyeti sağlamaya yönelik aktiviteler de yerini çalışan bağlılığı çalışmalarına bırakıyor. Towers-Perrin şirketinin 2007-2008 yıllarında 90 bin çalışanı baz alarak gerçekleştirdiği global araştırma sonuçlarına göre, çalışan bağlılığı arttıkça şirketin finansal göstergeleri olumlu yönde etkileniyor. Şirketine bağlı çalışanlar beklenenin üzerinde çaba sarfediyor ve şirketten ayrılma kararını daha zor veriyor. Ayrıca araştırmaya göre, üst yönetimin çalışanlarına verdiği önem ve sözlerinin arkasında durması, bağlılığı arttıran en önemli etkenler olarak sayılıyor.

Zor zamanlarda çalışan bağlılığı odaklı, başarılı yönetim işaretlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;

  • Şirketin hedefleri net bir şekilde belirlenmiş ve çalışanlarla paylaşılmıştır. Çalışanlar görevlerinin gereğini, sorumluluklarını ve bireysel hedeflerini gerçekleştirdiğinde, şirket hedeflerine olan katkılarının farkındadır.
  • Çalışanların belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı ölçülür ve çalışanlara yöneticileri tarafından düzenli geri bildirim verilir.
  • Sistemler iyi performansla kötü performansı ayırt edici bir şekilde yapılandırılmıştır. Yönetimde bulunan kişiler, taşın altına ellerini koyarak düşük performansı tespit eder ve düzeltici tedbirleri krizi beklemeden alır.
  • Çalışanlarla düzenli ve şeffaf iletişim kurularak şirketin ekonomik durumu ve işlerle ilgili bilgilendirmeler yapılır. Böylece dedikodu gibi informal iletişim kanallarının oluşması önlenir.
  • Hepsinden önemlisi yönetim olarak söylediğinin arkasında durur ve söyledikleriyle çelişki yaratabilecek eylemlerde bulunmaz.

 

Şunu unutmamak gerekir ki, bugün yapılanlar geleceği yaratır. En değerli şirket varlığının insan olduğunu vizyon ve misyon olarak şirket duvarlarına asabilirsin. Parayla ölçülemeyecek bir şey başarmak ve yarınlar için değer yaratmak istiyorsan, bunu çalışanının yüreğine yazmalısın.

No Comments Yet.

What do you think?