Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

VUCA

Merhaba PY okurları,

Günlerin kısaldığı ve erken karardığı Aralık günlerinde hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kasım bizim için çok hareketli bir aydı; 2,500 katılımcıyla Avrupa’nın en büyük insan yönetimi kongresini gerçekleştirmenin coşkusunu yaşadık. Aralık ayıyla birlikte yıl bitirme telaşı içerisine girdik. Türkiye ve Dünya gündemi hareketli, kongre açılış konuşmamda da kısaca değindiğim gibi VUCA günlerini fazlasıyla yaşıyoruz.

Kısaca hatırlatayım; VUCA, İngilizce Değişkenlik (Volatile), Belirsizlik (Uncertainity), Karmaşıklık (Complex) ve Karışıklık ( Ambiguity) kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Bugünün değişken, istikrarsız ve ne olacağı önceden tahmin edilemeyen, belirsizliklerle dolu dünyasını tanımlamaya yardımcı olan bir model.

VUCA, aynı zamanda Zulu dilinde “uyan” anlamına geliyor. Hepimizin uyanmaya ihtiyacı var. Önümüzde pek de parlak olmayan bir tablo var; globalleşmenin getirdiği belirsizlikler, teknolojideki hızlı değişim ve hızla değişen müşteri ihtiyaçları, politik ve ekonomik istikrarsızlıklar… Ne yapmalıyız? Bu ortamın geçici olduğunu düşünmeyi biran önce bırakmalıyız.

VUCA dünyasıyla, ancak yüksek potansiyele sahip insan gücü sayesinde başa çıkabiliyoruz. İnsan gücü potansiyelini organizasyonlara kazandırmak ve geliştirmek “liderlerin” sorumluluğudur. İyi liderler, insanların potansiyelini ortaya çıkaracak iş sistemleri ve çalışma ortamlarını tasarlar ve yönetirler. Kendi başarılarına bağlı organizasyonlardan ziyade, organizasyona “bağlı” liderleri yetiştirmeye önem verirler. Liderler bunu organizasyonun insan yönetimi becerilerini geliştirerek yaparlar.

İşte biz de PERYÖN derneği çatısı altında gönüllü insan yönetimi profesyonelleri olarak Türkiye’de insan yönetimi gelişimine destek oluyoruz. İnsan gücü potansiyelinin gelişmesi en önemli hedefimiz; o nedenle yeni dönemde odak alanlarımızı, Gençlerin ve Kadın Liderlerin potansiyellerini geliştirme ve KOBİ’lerde insan yönetimi uygulamalarını geliştirmek olarak belirledik. Ekonominin yüzde 80’ini oluşturan KOBİ’lerimizde, insan yönetimi uygulamalarını geliştirmeye odaklanırsak, potansiyel gelişimine en çok katkıyı yapabileceğimizi düşündük.

Hepimiz, hayatımızda bazı seçimler yapıyor ve kararlar alıyoruz. Bunu yaparken önümüzdeki tabloya baktığımızda, karanlığa odaklanıp, şikayet etmeyi ya da sorumluluktan kaçınmayı seçebiliriz. Ya da aydınlığa bakıp, yapabileceklerimize ve değiştirebileceklerimize odaklanırız. İkinciyi yani çözümün parçası olmayı seçtiğinizde, sadece kendinizin değil bir çok kişinin hayatını iyi yönde değiştirme gücüne de sahip olursunuz. Değer yaratmayı seçip ilerlediğinizde, ışığınızla birçok kişinin dünyasını aydınlatacaksınız; sizin ya da başkalarının önemsiz gördüğü küçük detaylar başkalarının hayatını değiştirecek kadar önemli katkılar olabilir. Örneğin bir gence mentorluk yaptığınızda, onun potansiyelini daha iyi kullanacağı ve doğru mesleği seçeceği bir karar vermesini sağlayabilir ve onun hayatını olumlu yönde değiştirebilirsiniz. Belki tüm dünyayı kurtaramazsınız, ancak bir kişinin dünyasını aydınlatabilirsiniz…

Yeni dönem projelerimizde görüşmek üzere hepimize aydınlıklarla dolu bir 2015 diliyorum, sevgiyle kalın.

No Comments Yet.

What do you think?