Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Insan Yonetimi ve Denge

Insan Yonetimi Profesyonelleri, organizasyonlarda farklı ve hatta zaman zaman birbirinin tam tersi rollere aynı anda soyunmak durumunda kalabilirler. Bazen işverenin kurallarını hatırlattığımız için polis, bazen de işveren karşısında çalışanın haklarını korumak icin avukat rollerini ustlenebilirler.

Ulaşilmasi gereken hedefler var ve doğal olarak da kaynaklar kısıtlı. Buna ek olarak ortaya çıkan sorunlara, adil ve herkes tarafından kabul edilebilir çözümler gerekiyor. Bunu yaparken de sürekli kendilerini aşmalı ve geliştirmeliler. Bu dengeyi sağlama cabasini, aslında gergin bir ip üzerinde yürüyen ip cambazına benzetiyorum.

Fast Company’de yer alan bir makalede çalışanların gözünden insan kaynaklarının değer katmayan uygulamalarıyla ilgili yaşanmış hikayelere yer verilmiş. Bir tanesi, yöneticisinin baskısından rahatsız olan bir çalışanla ilgili. Kişi yöneticisinin telefonuna bıraktığı fiziksel şiddet tehditi içeren sesli mesajı insan kaynakları yöneticisine dinletiyor. Bunun üzerine insan kaynakları yöneticisi kişiye “yeni bir iş aramanın zamanı gelmiş” yorumunda bulunuyor(!). Uzucu bir tecrube.

Bu yazidan esinlenerek her insan kaynakları çalışanının karşılaşması muhtemel bir örnek olay uydurarak, yıllardır insan kaynakları alanında yöneticilik yapmış, alanında çok başarılı ve model olan kişilerin cevaplarını sizler için aşağıda harmanladım.

Örnek Olay:
Bir şirkette İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışıyorsunuz. Çalışanlardan biri başka bir firmayla iş görüşmesine gideceğini ve bunun ikinizin arasında sır olarak tutmanızı istiyor. Ne yaparsınız? Sizce önerdiğiniz şekilde davranmak/tepki verebilmek için İK Müdürünün hangi yetkinliğe sahip olması gerekir?

Kişilerin Ortak Cevabı:

• Böyle bir sırrı çalışanın paylaşması, insan kaynaklarına güvenini gösterir ve kesinlikle sır olarak kalmalıdır. İnsan Kaynaklarının burda yapabileceği en iyi şey kişiyi farklı iş arayışlarına iten nedenleri sorgulamak ve kişiden süreçle ilgili bilgilendirme isteyerek tartışma ortamı yaratmak ve böylece sahiplenmeyi artırmak.

• Ancak öte yandan insan kaynakları yöneticisinin, görüşmenin iş saatlerinde yapılmaması hakkında uyarıda bulunmak, kişi işten ayrıldıktan sonra yerine yeni birinin bulunması, rakiple görüşme yapıyorsa gizliliğin sağlanması gibi yönetimsel sorumlulukları da vardır. Bazen insan kaynakları yöneticisinin sırrı sakladığı ancak, çalışanın bu sırrı saklamadığı durumlar da departman yöneticileriyle ilişkiler de hasar görebiliyor.

• Bu durumu yönetebilmek için güvenilir, dürüst ve tutarlı olmak ve karışıklığı yönetebilme becerileri gerekir.

İnsan kaynakları profesyonelleri hangi rolde olursa olsunlar, katma değerleri aslında çoğu zaman hissedilemeyecek kadar küçük detaylarda gizlidir. Çoğu zaman bu detaylar, çalışanlarla işveren arasında olması istenen uyumlu birlikteliğin, kaçınılmaz unsurlarını oluşturur. Ip cambazligi yapmak egitim, tecrube ve en cok da cesaret ister.

No Comments Yet.

What do you think?